POVIJEST
AGM je utemeljen 1967. godine kao Centar za kulturnu djelatnost s nakanom da se bavi prvenstveno glazbeno-scenskim djelatnostima. Danas mu je temeljna nakladnička djelatnost. Godine 1987. CKD postaje sastavnim dijelom Omladinskoga kulturnog centra (OKC), u okviru kojega se pored Zagrebačkog kazališta mladih (ZKM) osnivaju Radio 101 i OTV. Devedesetih se godina, s pretvorbom, OKC polako gasi. Iz njega najprije izlazi Radio 101, potom OTV, a zatim Zagrebačko kazalište mladih. CKD se pretvara u AGM javno poduzeće za kulturno-umjetničke, nakladničke i informativne djelatnosti. Početkom siječnja 2007. postaje podružnicom u sastavu Zagrebačkog holdinga d.o.o., a početkom studenog 2013.godine se izdvaja te postaje AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge.

DJELATNOST
Djelatnost AGM-a je nakladnička i galerijsko-izložbena djelatnost. Tridesetogodišnje iskustvo u nakladničkoj djelatnosti temelj je rada. Danas desetak specijaliziranih biblioteka predstavlja osnovu nakladničkog programa AGM-a. One obuhvaćaju, kako izdanja koja se bave humanističkim znanostima, tako i beletristiku, publicistiku, raskošne monografije, književna djela za djecu i mlade i slično.
Ove knjige, kao i izdanja drugih hrvatskih nakladnika, mogu se nabaviti u AGM-ovim prodajnim mjestima: knjižara AGM Teslina 7 ,knjižara i papirnica Importanne , Trg A. Starčevića bb i u AGM-ovoj web-knjižari. Uz nakladničku djelatnost, važnu ulogu u kulturnom životu grada imaju i dvije AGM-ove galerije Art Point Centar u Gundulićevoj 21 te Galerija Nova u Teslinoj 7 koje su otvorene ne samo afirmiranim umjetnicima, nego i onima koji tek traže svoje mjesto na hrvatskoj likovnoj sceni. Art Point Centar svima onima koji se bave likovnom umjetnošću nudi sav potreban materijal, od kistova, umjetničkog pribora i platna, do boja i vrhunskog papira.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Viši stupanj javnosti tj. JAVNA OBJAVA propisan je Zakonom o računovodstvu, člankom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama te izvršavanjem aktivnosti 4.6., propisane Akcijskim planom Partnerstva za otvorenu vlast 2014.-2016., kao usluga besplatnog uvida u sve godišnje financijske izvještaje i drugu propisanu dokumentaciju koju su poduzetnici predali u svrhu javne objave – RGFI – javna objava.

za 2013. godinu: GFI-POD 2013 AGM_01 Javna objava 
za 2014. godinu: GFI-POD 2014 AGM_01 Javna objava
za 2015. godinu: GFI-POD 2015 AGM ver. 2.0.4 Javna objava
za 2016. godinu: Izvješće ZPPI 2016
za 2016. godinu: GFI-POD 2016 AGM_01 Javna objava
za 2017. godinu: Izvješće ZPPI 2017
za 2017. godinu: GFI-POD 2017 AGM Javna objava

PROJEKTI
Po ugledu na Stari Zagreb od vugla do vugla priprema se čitav niz sličnih izdanja o starim hrvatskim gradovima. U pripremi su još stari Varaždin, stari Dubrovnik i stari Karlovac. U planu su još i Rijeka, Pula, a potom Osijek i Vukovar. AGM je pokrenuo niz novih izdanja za djecu i mladež, koja se pripremaju pod radnim nazivom Umjetnost za djecu, niz izdanja što razotkrivaju svijet zagonetnih sila i rubna područja ljudskih znanosti te multi disciplinarni projekti pod radnim nazivom »Sto najljepših priča iz povijesti kulture i umjetnosti na tlu Hrvatske«.


 
Adresa / Headquarters:
 

AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge
Mihanovićeva 28, 10000 Zagreb

MB
- 4123506
OIB - 37620818018

Račun - Zagrebačka banka - 2360000-1102385797
IBAN:HR1523600001102385797


tel:
+385 1 4856 309, +385 1 4856 313
fax: +385 1 4856 316
e-mail: agm@agm.hr

 
Kontakt osobe / Contacts:
 

Direktor / Executive Director
Stjepan Bekavac
e-mail:stjepan.bekavac@agm.hr

 
Rukovoditelj prodaje i marketinga, urednik web stranice / Sales and marketing manager and web site copywriter
Miroslav Škec
e-mail: miroslav.skec@agm.hr
 

Voditeljica odjela nabave i  prava / Purchasing and Rights Department
Branka Jakšić
e-mail: branka@agm.hr

 

Prodaja / Sales
Mihanovićeva 28, 10000 Zagreb
tel: 01 4856 309
fax: 01 4856 316

HISTORY
AGM started out in 1967 as Centar za kulturnu djelatnost - CKD (Centre for Cultural Activity), focusing primarily on performing arts. Today, AGM's predominant activity is publishing. In 1987, CKD became a part of Omladinski kulturni centar (Youth Cultural Centre) – the birthplace of the ZKM theatre (Zagrebačko kazalište mladih - Zagreb Youth Theatre), Radio 101, and OTV (Omladinska televizija – Youth Television). The 1990s period of the transformation of ownership was when OKC gradually began to shut down and break apart, first into Radio 101, then OTV, and eventually ZKM. CKD transformed into AGM javno poduzeće za kulturno-umjetničke, nakladničke i informativne djelatnosti, an organization for activities dealing with art, culture, publishing, and information. In early 2007, it became a subsidiary of Zagrebački holding d.o.o. and in early November 2013 it began to operate as a separate unit for publisher services - AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge.

BUSINESS
AGM is engaged in the business of publishing and displaying of art, with a 30-year experience in publishing as the foundation of its operation. The company currently publishes under a dozen imprints, which make the core of its publishing activity and cover humanities, fiction and nonfiction, lavish monographs, children's books, and other categories.
These books, along with books from other Croatian publishers, are available at AGM's two bookstores in central Zagreb (7 Teslina Street and Importanne Centre, Trg A. Starčevića square) and our online bookstore. AGM also manages two art galleries that have an important role in the cultural life of Zagreb: Art Point Centar in 21 Gundulićeva Street and Galerija Nova in 7 Teslina Street. They are open to affirmed and emerging artists alike. Art Point Centar also sells art supplies (brushes, paints, canvases, high-quality papers, etc.).

FINANCIAL REPORTING
Under the Croatian Accounting Act and the Access to Information Act and as part of its commitment to the Open Government Partnership 2014-2016, all of AGM's annual financial statements and other relevant statutory documentation are publicly available, free of charge.

Year 2013.: GFI-POD 2013 AGM_01 Javna objava 
Year 2014.: GFI-POD 2014 AGM_01 Javna objava
Year 2015. : GFI-POD 2015 AGM ver. 2.0.4 Javna objava
Year 2016.: GFI-POD 2016 AGM_01 Javna objava

PROJECTS
AGM has been preparing a series of historical nonfiction titles dedicated to Croatian towns and cities, which opened with Stari Zagreb od vugla do vugla, dedicated to the history of Zagreb. It will be followed by Varaždin, Dubrovnik, Karlovac, then Rijeka, Pula, Osijek, and Vukovar. Furthermore, AGM has been preparing several new books for children under a series aimed at bringing art to children, then books dealing with the world of mysterious forces and unconventional science, as well as a multidisciplinary project under the working title of 100 Most Beautiful Stories from Croatia's History, Culture, and Art.

QUALITY
AGM has been operating under the ISO 9001 : 2000/EN ISO 9001 : 2000 quality management standard since 2005.

 
   
   
 
 

AGM vaša internet knjižara
 
 
 
  Košarica sadrži: 0   knjiga
  Cijena košarice: 0 kn
 

 
po naslovu knjige
po imenu i prezimenu pisca
 
 
 
 
 
 

     
copyright AGM d.o.o. 2004-2005