userId: 0
dborderId: 0
items: 0
dbitems: 0

Financirat će se čitanje ranjivih skupina

Milijuni kuna, od toga veći dio iz europskih fondova, bit će osigurani za natječaj za čitanje do uključivog društva. 

Projekt „Čitanjem do uključivog društva“ provodi Ministarstvo kulture i medija pridonijet će  ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije poticanja čitanja koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila 2017. godine za razdoblje do 2022. godine. Financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju. Projekt se odnosi ponajviše na ranjive skupine (djeca i mladih do 25 godina, osobe starije od 54 godine, nezaposleni itd. )

Natjecati se mogu narodne knjižnice, umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti, ustanove u kulturi i jedinice lokalne ili područne samouprave.

Više o natječaju pronađite na stranicama Ministarstva kulture i medija…

OSTALE NOVOSTI

Pošalji