userId: 0
dborderId: 0
items: 0
dbitems: 0

Još jedan Spengler u AGM-u: Heraklit

Nakon dviju knjiga Oswalda Spenglera u izdanju AGM-a (Misli i Duh našeg doba) njemački filozof predstavlja u najnovijoj knjizi svoje tumačenje Heraklitovih misli. Riječ je o prijevodu Spenglerove doktorske disertacije pod naslovom  Metafizičke osnove heraklitovske filozofije, koja je obranjena na Visokom filozofskom fakultetu Ujedinjenog Friedrichs-Universitata (Halle – Wittenberg), 1904. godine. U ponovljenom izdanju disertacije, u knjizi Reden und Aufsätze (München, 1937.), tekst je dobio naslov Heraklit - Studija o energetskim osnovama njegove filozofije.

Knjiga je podijeljena na ova poglavlja: A) Čisto kretanje – I. Prva formulacija: panta rei: 1. Kozmos kao energetski proces, 2. Vatra, 3. Panta rei kao formalni princip organske prirode; II. Druga formulacija: Borba suprotnosti; B) Formalni princip: I. Ideja forme općenito; II. Forma kao uvjet kretanja; III. Ideja jedinstva i nužnosti.     

U drugom dijelu knjige dr. Stipe Kutleša govori o Spengleru, Heraklitu i energizmu, tj. o percepciji samog Spenglera te o njegovu odnosu i tumačenju starogrčkog filozofa, kao i o energizmu 19. i 20. stoljeća...

Da bi se suvremenom čitatelju što više približio smisao Heraklitovih fragmenata navedenih u disertaciji, korišteno je više prijevoda hrvatskih filozofa i jezikoslovaca, koji se po logici stvari, često vrlo razlikuju, ali pridonose boljem razumijevanju onoga što se htjelo reći. U tu je svrhu izrađen i pojmovnik grčkih i njemačkih pojmova korištenih u tekstu.

Kao poseban dodatak donosi se studija o W. F. Ostwaldu i njegovoj filozofiji energizma te Heraklitovi fragmenti na grčkome jeziku i tri hrvatska prijevoda.

Više o knjizi OVDJE...

 

OSTALE NOVOSTI

Pošalji