userId: 0
dborderId: 0
items: 0
dbitems: 0

Zagrebački holding ima pozitivne financijske rezultate

Kako je priopćeno iz Uprave Zagrebačkog holdinga, ta je grupa prošlu godinu završila s pozitivnim financijskim rezultatom poslovanja.
Dobit prije oporezivanja na razini Grupe je 22,7 milijuna kuna, dok je na razini društva Zagrebački holding d.o.o. ostvarena dobit prije oporezivanja od 93 milijuna kuna.
Treba napomenuti da je većina usluga Holdinga u kategoriji usluga od općeg gospodarskog interesa te se ne obavljaju radi stjecanja dobiti, nego radi osiguravanja isporuke tih usluga krajnjim korisnicima na učinkovit, ekonomičan i svrhovit način, uz najmanje troškove za korisnike. Stoga su aktivnosti Zagrebačkog holdinga prvenstveno usmjerene na ulaganja u proširenje i rekonstrukciju postojeće infrastrukture, modernizaciju poslovanja i unaprjeđenje odnosa s korisnicima te na uspostavu učinkovitog sustava gospodarenja otpadom...

Podrobnije informacije potražite OVDJE...

OSTALE NOVOSTI

Pošalji